ES parama energijos šaltiniams


Alternatyvūs energijos šaltiniai UAB „Audėjas“ gamyboje

2017 m. rugsėjo mėn. bendrovė pradėjo įgyvendinti projektą „AEI diegimas UAB „Audėjas“ gamyboje“. 

Projekto tikslas – sumažinti elektros energijos, gaunamos iš centralizuotų miesto tinklų, vartojimo intensyvumą įmonės veikloje. Šis tikslas bus pasiektas įrengus naujus AEI naudojančius elektros energijos gamybos pajėgumus - saulės elektrinę ant UAB „Audėjas“ gamybinio pastato stogo. Įgyvendinus Projektą apie 17 proc. įmonei reikalingos energijos, t. y. apie 589 MWh, bus pagaminama saulės elektrinėje. Dėl to sumažės įmonės gamybos sąnaudos, padidės įmonės veiklos efektyvumas ir konkurencingumas.

Projektas taip pat prisidės prie gamtos išsaugojimo, nes bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, per metus sumažinant į aplinką išmetamo CO2 kiekį apie 160 t.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo, investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.