ES parama modernizacijai

Audinių gamybos proceso modernizavimas, diegiant technologines ekoinovacijas

Uždaroji akcinė bendrovė „Audėjas“, viena iš moderniausių tekstilės bendrovių rytų Europoje, įgyvendina projektą „Audinių gamybos proceso modernizavimas, diegiant technologines ekoinovacijas“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.  
Įgyvendinamas projektas leis atnaujinti įmonės gamybinę bazę, sumažinti žaliavų, elektros, vandens vartojimą gamybos procesuose ir tuo pačiu prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo, racionalaus gamtos išteklių naudojimo.
Bendra projekto vertė – 1 385 132,68  Eur, iš kurių 484 796,44 Eur finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo  2018 m. balandžio 5 d. iki 2021 m. liepos 30 d.