ES parama skaitmeninių technologijų diegimui

Europos Sąjungos projektas "Skaitmeninių technologijų diegimas UAB AUDĖJAS"

Projekto „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Audėjas“, siekiant didinti įmonės darbo našumą“ įgyvendinimas
UAB „Audėjas“ įgyvendina projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Audėjas“, siekiant didinti įmonės darbo našumą“, kurio metu įmonės veikloje bus įdiegtos modernios skaitmeninės technologijos. Vertinama, kad numatomos atlikti investicijos sudarys sąlygas UAB „Audėjas“ didinti įmonės veiklos apimtis, pardavimo pajamas bei efektyviai valdyti sąnaudas, kas leis reikšmingai padidinti įmonės darbo našumą.
Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto pavadinimas – „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Audėjas“
Projekto vykdytojas  – UAB „Audėjas“

Projekto tikslas – skaitmenizuoti įmonės gamybos procesus, siekiant didinti įmonės darbo našumą.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 322 820,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 113 212,95 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2020-05-25
Projekto vykdymo pabaiga – 2023-12-31