ES parama kovai su Covid-19

Projekto „UAB „Audėjas“ investicijos į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą“ įgyvendinimas

UAB „Audėjas“ yra inovatyvi ir pažangi įmonė, kuri nuolat tobulėja ir kuria naujus produktus: apytiksliai po 10 produktų, po 30 spalvų kasmet, paruošiamos 2-3 naujos audinių kolekcijos per metus, atitinkančios aukščiausius reikalavimus tiek dizaino, tiek technologijų ir kokybės atžvilgiu.
Įvertinusi susidariusią pasaulinę situaciją dėl COVID-19 bei jos keliamus iššūkius, įmonė nusprendė prisidėti prie kylančių problemų sprendimo bei investuoti į  technologijų, reikalingų produktų kovai su COVID-19 gamybai, įsigijimą. Projekto metu numatoma įsigyti technologinę įrangą bei pradėti gaminti produktus - audinius, kurie pasižymėtų būtinomis antivirusinėmis savybėmis, reikalingomis tolimesnių produktų (pvz., medicininių chalatų, patalynės ligoninėms, pižamų ligoniams) gamybai.  

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas – „UAB „Audėjas“ investicijos į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą“
Projekto vykdytojas  – UAB „Audėjas“

Projekto tikslas – įrangos, skirtos gaminti produktus kovai su COVID-19, įsigijimas

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 554 870,00 EUR
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 443 896,00 EUR

Projekto vykdymo pradžia – 2021-02-22
Projekto vykdymo pabaiga – 2021-08-08