ES konkurencingi produktai

UAB „Audėjas“ įgyvendina projektą: „UAB „Audėjas“ konkurencingų kultūros produktų diegimas“


UAB „Audėjas“ įgyvendina projektą: „UAB „Audėjas“ konkurencingų kultūros produktų diegimas“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, lėšomis. Projekto tikslas - aukštos pridėtinės vertės, konkurencingų kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktų kūrimas, investuojant į naujus konkurencingo skaitmeninio ir žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus bei veiklos procesus.
Projekto įgyvendinimo metu UAB „Audėjas“ siekia investuoti į reikiamus gamybos bazės atnaujinimus, kad sukurti gaminiai būtų gaminami vadovaujantis tvarumo principais. Šios investicijos sudarys sąlygas įmonei efektyvinti technologinius procesus bei savo klientams pasiūlyti žiedinės ekonomikos principais pagrįstus gaminius. Taip pat nauja įranga padės įmonei dar labiau pagerinti gaminių kokybę.
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 232 686,73 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, projekto įgyvendinimui skiriama iki – 77 763,91 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2022 m. liepos 14 d.
Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. kovo 31 d.