UAB „Audėjas“ e.komercijos modelio diegimas

UAB „Audėjas“ įgyvendina projektą „UAB „Audėjas“ e.komercijos modelio diegimas“,

kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, lėšomis. Projekto tikslas - informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą.
Įmonė projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.


Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 67 000,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, projekto įgyvendinimui skiriama iki – 50 000,00 Eur


Projekto vykdymo pradžia – 2021 m. rugsėjo 17 d.
Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. vasario 9 d.